Məmmədov Seymur Firdovsi oğlu, Darğalar kəndi

Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi