Məmmədov Seymur Firdovsi oğlu, Darğalar kəndi

Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi