Məmmədov Seymur Firdovsi oğlu, Darğalar kəndi

İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi
Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi