Məmmədov Seymur Firdovsi oğlu, Darğalar kəndi

Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi