Məmmədova Lətifə Hacı qızı, Quzanlı kəndi

Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi
Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi
Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi