Məmmədova Lətifə Hacı qızı, Quzanlı kəndi

Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi
Hacıyev Əskər Hacıməmməd oğlu, Çəmənli kəndi