Məmmədova Lətifə Hacı qızı, Quzanlı kəndi

Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi