Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi

X. Xaliq Fazil oğlu
Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi
Qurbanova Gülər Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi