Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi

Hüseynova Şəlalə Zakir, Quzanlı kəndi
Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi
Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi