Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi

Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Zaur Vidadi oğlu, Əfətli kəndi
Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi