Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi

Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi
Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi
Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi