Məmmədova Nərgiz Elman qızı, Quzanlı kəndi

Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi
Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi
Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi