Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi

Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi
Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
Hüseynov Elmir Elman oğlu, Şorəlli kəndi