Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi

Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi