Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi

İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi
Quliyeva Tamella Mamed qızı, Güloğlular kəndi
Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi