Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi

Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi
Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi
Xəlilov Tapdıq, Güloğlular kəndi