Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi

H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi
Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi