Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi

Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi
Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi
Süleymanov Nürəddin, Alaçadırlı kəndi