Məmmədova Ruhani Miriş qızı, Quzanlı kəndi

Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi
Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi
Cəfərov Rəşid Yunus oğlu, Orta Qışlaq kəndi