Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi

Qarayeva Tinatin Ənvər qızı, Boluslu kəndi
Süleymanova Solmaz Nadir qızı, Boluslu kəndi
Kərimova Xeyransa Bayram qızı, Eyvazlılar kəndi