Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Qnyaz Məhəmməd oğlu, Yeni-yol kəndi
Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi
Əliyev Babək İbiş oğlu, Boluslu kəndi