Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi

Cəfərov Malik İsax oğlu, Nərimanlı kəndi
Eyvazov Namaz Cütcü oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Məmmədov İslam Vəli oğlu, Nərimanlı kəndi