Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi

Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi
Quliyev Cuma Behbud oğlu, Balakürd kəndi
Qurbanov Hüsaməddin Tapdıq oğlu, Boluslu kəndi