M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi

Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi
Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi