M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi

İsmayılov Araz Eyvaz oğlu, Əliyanlı kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi
P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi