M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi

Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi
Hüseynov Malik, Darğalar kəndi
Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi