M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi