M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi

Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi