M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi

Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi
İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi
Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi