Mamedov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi

Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi
Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi