Mamedov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi

Xəlilov Tural Tapdıq oğlu, Poladlı kəndi
Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı