Mamedov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi

Abbasov Bəyoğlan Kərim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi