Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi

Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi