Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi

Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi
Xəlilov Tapdıq, Güloğlular kəndi
Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi