Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi

Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi
Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi
Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi