Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi

Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi
Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi
Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi