Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi

Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi
Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi