Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi

Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli
Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi