Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi

Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi
Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi