Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi

Rüstəmova Şuşə Movsum qızı, Əskipara kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Məmmədova Gülən Həsənalı qızı, Bala Kəngərli kəndi