Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi

Musayeva Minayə Mədət qızı, Əskipara kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi