Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi

Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Musayeva Minayə Mədət qızı, Əskipara kəndi