Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi

Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi