Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi

Əhmədova Ərşad Yadigar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi
Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi