Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi

Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi