Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi

Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi
Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi