Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi

Eyvazov Sərxan Ədalət oğlu, Poladlı kəndi
Ağayev Xaliq Ənvər oğlu, Boyat kəndi
Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi