Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi

Hüseynov Dəyanət Taleh oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi