“Musa Yaqubun Poeziyası”

Şuşada ilk dəfə Milli Musiqi Günü çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli XIII Beynəlxalq Musiqi Festivalının konserti keçirilib
Qara Qarayevin musiqisi Amerikanın əsas milli dini məbədində səsləndi
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının mənzil qərargahında Azərbaycan mədəniyyəti günü keçirilib

Tanınmış yazıçı-publisist, dosent Allahverdi Eminovun Mütərcim Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzində yenicə çapdan çıxmış kitabı belə adlanır. Azərbaycanın görkəmli şairi, çağdaş poeziyamızın söz nəhənglərindən olan, Söz Azadlığını Müdafifiə Fondunun (SAMF) sədri Musa Yaqubun keçdiyi həyat yolu və bənzərsiz, dərin qatlara söykənən yaradıcılığını tamamilə əhatə edən kitabı təkcə ədəbi tənqid prizmasından dəyərləndirmək mümkün deyil. Əslində bu kitabı “bədii yaradıcılıq haqqında bədii fikir” adlandırmaq daha düzgün seçim olardı. Yeri gəlmişkən? “Musa Yaqubun Poeziyası” şairin yaradıcılığına analitik baxış güzgüsü sərgiləyən ikinci kitab, dəyərli ədəbi nümunədir. Birinci kitab tənqidçi Vaqif Yusiflinin analoji dəyərləri spesifik formada oxucularla bölüşən “Yaxşı ki sən varsan” olub. Bu kitabların ardıcıllıqla yazılaraq bir silsiləyə çevrilməsi isə şübhəsiz ki, Musa Yaqub poeziyası və şəxsiyyətinin Azərbaycan xalqının yaddaşında və ədəbi tarixində əvəzsiz yer tutacağının real göstəricisidir. Yazıçı-publisist Allahverdi Eminov kitabda Musa Yaqub ucalığının bütün çalarlarını yüksək sənətkarlıqla əks etdirə bilib. Kitabın orijinal cəhətlərindən biri də müəllifin “ön söz”dən imtinasıdır. Bu isə imkan verib ki, A.Eminov Musa Yaqub haqqında öz ədəbi qeydlərini tamamilə oxucu dəyərləndirmələrinin ixtiyarına buraxsın. Qərb ölkələrinin medialarında olduğu kimi.
Kitab 7 bölmə və əlavələrdən ibarətdir. Elmi redaktoru professor Tərlan Novruzov, rəyçisi dosent Aydın Paşayevdir. Kitab 500 nüsxə ilə çap olunub.

SAMF