Musayeva Minayə Mədət qızı, Əskipara kəndi

Məmmədova Gülən Həsənalı qızı, Bala Kəngərli kəndi
Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi