Musayeva Minayə Mədət qızı, Əskipara kəndi

İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi
Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi
Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi