Musayeva Minayə Mədət qızı, Əskipara kəndi

Məmmədova Gülən Həsənalı qızı, Bala Kəngərli kəndi
Rüstəmova Şuşə Movsum qızı, Əskipara kəndi
Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi