Musayeva Minayə Mədət qızı, Əskipara kəndi

Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi
Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi