Musayeva Minayə Mədət qızı, Əskipara kəndi

Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi
Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi
Qasımov Habil Azay oğlu, Bayandur kəndi