Musayeva Minayə Mədət qızı, Əskipara kəndi

Rüstəmova Şuşə Movsum qızı, Əskipara kəndi
İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi
Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi