Mustafaev Mürsəl Temur oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi
Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi
Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu