Mustafaev Mürsəl Temur oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi
Hüseynov Akif, Əfətli kəndi
Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi