Mustafaev Mürsəl Temur oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Kərimov Həsən Əfqan oğlu, Kolqışlaq kəndi
Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu
Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi