Mustafaev Mürsəl Temur oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi