Mustafaev Mürsəl Temur oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi
Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi