Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu

Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi
Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi
İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi