Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu

Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi