Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu

Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Ragif Alməmməd oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi