Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu

Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Xəlilov Tural Tapdıq oğlu, Poladlı kəndi
Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi