Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu

Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi
Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi