Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu

Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Eyvazov Şəmsi Fəqan oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi