Mustafazade Yasir Mahmud oğlu, Sarıcalı kəndi

Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi
Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi