Mustafazade Yasir Mahmud oğlu, Sarıcalı kəndi

Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Abbaszadə Vüsalə Elburus qızı, Poladlı kəndi