Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi

İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi
Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi