Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi

Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Eyvazov Şəmsi Fəqan oğlu, Poladlı kəndi
Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi