Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi

Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimova Mətanət Ataş qızı,Poladlı kəndi
Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi