Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi

Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi
İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi
Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi