Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi

Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi