Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi

Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi
Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi