Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi

Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi
Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi
Hüseynov Elmir Elman oğlu, Şorəlli kəndi