Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi

Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi
Həsənov Zülfüqar Həşim oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi