Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi