Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi

Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi
İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi
Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi