Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi

İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi
Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi
Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi