P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi

Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi
Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi