P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi

Təhməzov Əvəz Təhməz oğlu, Qaradəmirçi kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi
M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi