P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi

Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi
Hüseynov Bəhrəm Rəşid oğlu, Şorəlli kəndi
Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi