P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi

Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi
Quliyeva Tamella Mamed qızı, Güloğlular kəndi
İsmayılov Elşən Rövşən oğlu, Lək kəndi