P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi

Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi
Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi
Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi