P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi

Süleymanov Nürəddin, Alaçadırlı kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi
M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi