Qədirov Ağaməmməd Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi

Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı