Qədirov Ağaməmməd Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi

Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi
Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi
Qəhrəmanov Rəşid Səvayət oğlu, Kəhrizli kəndi