Qədirov Ağaməmməd Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi

Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi