Qədirov Ağaməmməd Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi

Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi