Qədirov Ağaməmməd Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi

Süleymanov Raquf Rasul oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi