Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Xan Qərvənd kəndi

Süleymanova Günel Zülfüqar qızı, Eyvazlılar kəndi
Həmzəyeva Əminə Yaqub qızı, Boluslu kəndi
Aslanova Familə Əliş qızı, Yeni yol kəndi