Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Xan Qərvənd kəndi

Məhərrəmov Müsahib Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Cəlilov Orxan Alı oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Allahverdiyev Cəmil Aslan oğlu, Yeni yol kəndi