Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Xan Qərvənd kəndi

Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi
Sadıqov Şirin Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi