Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Yeni yol kəndi

Əmrahov Məhyəddin Ağamalı oğlu, Balakürd kəndi
Qarayev Xaləddin Nürəddin oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Əmiralıyev Yusif Əziz oğlu, Məşədiqaralar kəndi