Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Yeni yol kəndi

Bayramov Məhərrəm Xəlil oğlu, Boluslu kəndi
Abbasov Şəfi Homuş oğlu, Balakürd kəndi
Xudiyev Elşən Mikayıl oğlu, Yeni yol kəndi