Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Yeni yol kəndi

Qasımov Məmməd Məhərrəm oğlu, Boluslu kəndi
Quliyev Telman Baloğlan oğlu, Nərimanlı kəndi
Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi