Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Yeni yol kəndi

Əliyev Zirəddin Abdulla oğlu, Təklə kəndi
Ağalarov Ziyəddin Köçəri oğlu, Xan Gərvənd kəndi
Əliyev Babək İbiş oğlu, Boluslu kəndi