Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi

İsgəndərov Sahib Zeynalabdin oğlu, Taynaq kəndi
İbrahimov Nazir Güləhməd oğlu, Poladlı kəndi
Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi