Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi

Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi