Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi

Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Ağayev Sahib Şirin oğlu, Boyat kəndi
Mehdiyev Sabir Miriş oğlu, Sarıcalı kəndi