Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi

Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi