Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi

Mustafazade Yasir Mahmud oğlu, Sarıcalı kəndi
Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi