Qasımov Kamil Xosrov oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi
İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi