Qasımov Kamil Xosrov oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi
İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi