Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi

Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi
Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi
Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi