Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi

Məmmədova Lətifə Hacı qızı, Quzanlı kəndi
İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi
Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi