Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi

Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi