Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi

Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi
Səfərov Ağalar İsa oğlu, Üçoğlan kəndi