Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi

Ağayev Bəhruz Əli oğlu, Üçoğlan kəndi
Səfərov Loğman Ağalar oğlu, Üçoğlan kəndi
Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi