Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi

Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyev Zakir Ənvər oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi