Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi

Səfərov Loğman Ağalar oğlu, Üçoğlan kəndi
Allahverdiyeva Sevinc İlham qızı, Quzanlı kəndi
Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi