Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi
Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Abbasov Bəyoğlan Kərim oğlu, Hındarx qəsəbəsi