Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Eyvazov Şəmsi Fəqan oğlu, Poladlı kəndi