Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi

İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi
İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi
Mamedov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi