Quliyev Telman Baloğlan oğlu, Nərimanlı kəndi

Süleymanova Solmaz Nadir qızı, Boluslu kəndi
Süleymanov Zülfüqar Hüseyn oğlu, Boluslu kəndi
Əliyev Zahid, Nərimanlı kəndi