Quliyev Telman Baloğlan oğlu, Nərimanlı kəndi

İsmayılova İlahə Sədrəddin qızı, Məşədiqaralar kəndi
Qarayev Azad Həsən oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi