Quliyev Telman Baloğlan oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Məzahir Qanboy oğlu, Boluslu kəndi
Babayev Pənah Bahadur oğlu, Boluslu kəndi
Adıgözəlov Babaxan, Xan Qərvənd kəndi