Quliyev Telman Baloğlan oğlu, Nərimanlı kəndi

Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Yeni yol kəndi
Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi
Süleymanova Solmaz Nadir qızı, Boluslu kəndi