Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi

Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi
Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi
Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi