Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi

Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əliyev Orxan Nayil oğlu, Poladlı kəndi