Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi

Quliyev Ramin Telman oğlu, Taynaq kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi