Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi

Kazımov Rasim Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi