Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi

Qasımov Kamil Xosrov oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi