Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi

İbrahimova Mətanət Ataş qızı,Poladlı kəndi
İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi