Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi

Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Talıbova Lalə, Quzanlı kəndi
Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi