Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi

İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi