Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi

İslamzadə Elnur Kamil oğlu, Quzanlı kəndi
Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi