Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi

Səfərov Vüqar Səməd oğlu, Çəmənli kəndi
Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi