Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi

Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi
Quliyev Eltac Üzeyir oğlu, Quzanlı kəndi
Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi