Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi

Abbasov İldırım Rəhim oğlu, Kolqışlaq kəndi
Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi
Hacıyev Namiq Allahverdi oğlu, Ergi kəndi