Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi
Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi