Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi

Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi
Xəlilov Tural Tapdıq oğlu, Poladlı kəndi
Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi