Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi

Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi
Əhmədli Aytən Yaşasın qızı,Poladlı kəndi
Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi