Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi

Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Əliyev Orxan Nayil oğlu, Poladlı kəndi
Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi