Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi

Şahverənov Hafiz Ramiz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Kamil Xosrov oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Əliyev Eldəniz Zakir oğlu, Şahsevən kəndi