Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi

Məmmədov Ramin Zamin oğlu, Poladlı kəndi
Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi
Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi