Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi

Səmədov Nizami Şükür oğlu, Üçoğlan kəndi
Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi