Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi

Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi
Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi