Qurbanova Gülər Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi

Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi
Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi