Qurbanova Gülər Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi

Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi
Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi