Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Rüstəmov Ragif Alməmməd oğlu, Boyat kəndi
Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi