Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi
Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi
Hüseynov Məhəmməd Xasay oğlu, Hındarx qəsəbəsi