Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Məmmədov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi
Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi