Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi

İsmayılov İngilis Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi