Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi

Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi
Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi