Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi

Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi
Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi