Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi

Qasımov Kamil Xosrov, Yuxarı Qiyaməddinlı
Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Məhərrəm Rövşən oğlu, Poladlı kəndi