Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi