Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi

İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi
Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi
İsmayılov İngilis Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi