Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Məmmədov Ramin Zamin oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi