Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi