Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynzadə Şəhriyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi
Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi