Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi

İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi
Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi