Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Əliyeva Gülxanım Nayil qızı, Poladlı kəndi
Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi