Rüstəmov Vəkil Nizam oğlu, Baharlı kəndi

Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev Elmir, Ergi kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi