Rüstəmov Vəkil Nizam oğlu, Baharlı kəndi

Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi
Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi