Rüstəmov Vəkil Nizam oğlu, Baharlı kəndi

Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi
Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi