Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi

Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi
Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi
Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi