Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi

Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi
Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi
Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi