Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi

Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi