Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi

İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Hüseynov Nüsravan Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi