Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi

Hüseynov Dəyanət Taleh oğlu, Poladlı kəndi
Əhmədova Fazilə Siyavuş qızı, Poladlı kəndi
İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi