Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi

Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi
Həsənov Nazim Tüləhməd oğlu, Arazbar kəndi
Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi