Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi

Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi
Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi