Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi

Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi
Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi