Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi

Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Qəhrəmanov Rəşid Səvayət oğlu, Kəhrizli kəndi