Səfərov İsrafil İnqilab oğlu, Üçoğlan kəndi

Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,
Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi