Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi

Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi