Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi

İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi