Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi

Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi
Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi