Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi

Abışov Çingiz Abış oğlu, Sarıcalı kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əhmədov Rahib Fazil oğlu, Sarıcalı kəndi