Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi