Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Hüseynova Şəlalə Zakir, Quzanlı kəndi
Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi
Kərimov Həsən Əfqan oğlu, Kolqışlaq kəndi