Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi
Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi