Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Abbasov Vidadi İmamverdi oğlu, Mahrızlı kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Quliyeva Təhminə Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi