Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi

Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi