Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi

Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi
Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi