Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi

Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Əliyev Eldar İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi