Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi

Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi
İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi