Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi

Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi