Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi

Qasımov Habil Azay oğlu, Bayandur kəndi
Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi
Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi