Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi

Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi
Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi