Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi

Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi
Sarıyev Samir Əmiraslan oğlu, Çəmənli kəndi
Hüseynov Xəyyam Ağalar oğlu, Quzanlı kəndi