Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi

Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi
Cahadov Nizami Sətdar oğlu, Zəngişalı kəndi