Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi

İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi
Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi