Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu

İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi
Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,
Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi