Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu

Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi
Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi