Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu

Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi