Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu

Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi