Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi

Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi