Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi

Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi