Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi

Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi
Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi
Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi