Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi

Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi