Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi

Hüseynov.E, Mərzili kəndi
Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi
Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi