Seyfullazadə Elçin Hüseyn oğlu, Poladlı kəndi

Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi